15 Haziran 2016 Çarşamba

DÖRTLÜ TAKRİRİN YIL DÖNÜMÜ (12 Haziran 1945) AÇIKLAMAMIZ.. Samet OCAKOĞLU; DEMOKRATLAR GURUBU DERNEĞİ Yönetim Kurulu Başkanı

DÖRTLÜ TAKRİRİN YIL DÖNÜMÜ AÇIKLAMAMIZ..
DEMOKRATLAR GURUBU DERNEĞİ
12 Haziran, önergeye imza atan Milletvekillerinin sayısı ile anılan ve siyasi tarihimizde ilk defa TBMM iradesi ile antidemokratik yasaların değiştirilmesini, Demokratikleşmenin ve Milletvekili Murakabesinin tam anlamıyla sağlanmasını (Yasama Denetimi) talep eden 7-12 Haziran 1945 tarihlerinde yaşanmış,
ileri görüşlü ve onurlu siyasi refleksin yıl dönümüdür.
Bir zamanlar, tek partili parlamenter rejim ile idare edilmekte olan Türkiye’de yerleşmiş statükocu Devlet anlayışının birey karşısındaki güçlü ve otoriter Devlet yapısını tüm varlığı ile savunduğu bir dönemde, partili milletvekileri Celal Bayar, Adnan Menderes,Refik Koraltan ve Prof. Fuat Köprülü o günün siyasi anlayışı için çok ileri bir aşama olan ‘’DEMOKRATİKLEŞME’’ taleplerini 7 Haziran 1945’te Meclis Gruplarının gündemine taşıdılar.
Tek parti yönetiminin içeriğine karşı çok sert tavır aldığı bu demokratikleşme önergesini geri çektirmek ve önergede imzası olan milletvekillerini demokratikleşme taleplerinden vazgeçirmek için yoğun baskılar uygulansa da, demokratikleşme önergesini hazırlayan Celal Bayar ve arkadaşları taleplerinden dönmedi ve antidemokratik ortamdan arınma talep eden bu önerge tüm engelleme girişimlerine rağmen 12 Haziran 1945’de CHP TBMM Grubu gündemine alındı.
Talebi gündeme taşıyanlara karşı ağır davranışların sergilendiği ve üzerinde çok sert tartışmaların yaşandığı saatler süren bu grup toplantısı nihayetinde,
CHP Meclis Grubu Başkanı doğrudan Celal Bayar’a hitap ederek ‘’ Takriri geri çekmesini’’ istemişse de, önerge sahibi milletvekilleri taleplerinde direndiler ve demokratikleşme talep eden bu önerge CHP Meclis Gurubunda oya sunuldu.
Ve sonuçta tek parti gurubunda yerinde bulunmayan demokratikleşme talebi red edildi.
CHP Genel Başkanlığı, TBMM Gurup Başkanlığı, bu cesur,haklı ve ileri görüşlü demokratikleşme önergesinin gündeme taşınmasını içine sindirmedi ve Milletvekilleri Adnan Menderes’i, Refik Koraltan’ı ve Prof.Dr Fuat Köprülü’yü partilerinden ihraç etti.
Celal Bayar’a ise dokunamadılar ise de, Bayar arkadaşlarına yapılan muameleye rıza göstermedi ve bir zamanlar Başbakan ve Genel Başkan Vekili olarak bulunduğu CHP’den ve Milletvekilliğinden istifa etti.
4’lü takrir, Cumhuriyetin dinamizmi içerisinde hazırlanmış milli mücadele’nin onurunu kaslarında taşıyan ülke vatandaşlarına demokratik ortamı layık gören ve demokrasi tarihimizde konusu ile bir milat olan vatanperver bir hukuk talebidir.
4’ lü takriri hazırlayan ve savunanlar hiçte hak etmedikleri muamelelerle baş başa kalsalar da, sıkıntıları mllletin kararlılığı ile rahmete dönüştü ve çileleri çok partili hayatın ve demokratik rejimimizin kapısını araladı.
Haziran 1945' te bireyi ön plana çıkaran bir demokratikleşme gereksiniminin olmadığını ifade etmenin veya bu demokratikleşme süreci için daha erken demenin haklılığını o gün de, bu gün de savunmak mümkün değildir.
Demokratikleşme talebi haklı ve doğru idi ama 4’lü takriri hazırlayanların büyük yürüyüşü üzerinde darağaçları kuruldu.
Bu girişimin de bedeli çok ağır ödendi ama sonuçta Türkiye kazandı
12 Haziran 1945’in yıl dönümünde onurlu ve kararlı bu büyük mücadeleyi yapmış olanları saygı ve rahmet ile anıyoruz.
Samet OCAKOĞLU
DEMOKRATLAR GURUBU DERNEĞİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder